Bild av
Låsöppningar

Är du utelåst eller har du tappat bort nyckeln? Vi kan öppna hänglås, kassaskåp, låsta dörrar och andra lås som saknar nyckel utan problem.

Bild av
Låsservice

All form av låsunderhåll och låsservice. Låsjour hela dygnet och vi utför byte av lås, byte av låscylinder och nyckelkopiering.

Bild av
Dörrbyte

Vi kan byta och montera både dörrlås och utan problem till ett skäligt pris, om du är ute efter en ny ytterdörr. Vi installerar även säkerhetsdörrar.

Bild av
Nyckelkopiering

Som alla låssmeder kan vi kopiera din nyckel, vare sig det är en lägenhetsnyckel, en bilnyckel eller annan nyckel till ett billigt pris.

Bild av
Kodlås

Vi installerar och underhåller elektroniska kodlås och passersystem för maximalt inbrottsskydd i din fastighet.

Bild av
Nyckeltillverkning

Behöver du tillverka en nyckel kan du vända dig till oss. Vi kan tillverka nycklar till hänglås, arkivskåp, kassaskåp, ytterdörr eller säkerhetsdörr.

Bild av
Låsmonteringar

Montering av nya lås och låscylindrar, om du behöver installera ett nytt lås eller låskolv.

Bild av
Kassaskåp

Behöver du öppna kassaskåp, värdeskåp, nyckelskåp eller säkerhetsskåp, eller krånglar koden på kassaskåpslåset? Vi fixar!

Bild av
Bilöppningar

Vi öppnar trasiga billås eller lås du tappat bort bilnyckeln till, enkelt och smidigt. Alla sorters billåsöppningar kan utföras.

Bild av
Inbrottsskador

Vi utför reparation av inbrottsskador på lås och dörrar och kan byta lås och låskolv utan problem.

Bild av
Billås

Låser upp och lagar alla typer av billås . Våra låssmeder har jourservice ifall du behöver hjälp akut. Vi kan även kopiera bilnycklar. Kontakta våra partners http://www.lasjour-sthlm.nu för mer information.

Bild av
Låsbyte

Som låssmed med jourservice kan vi byta låscylindrar och byta lås på ytterdörr, altandörr och andra dörrar när du än behöver det.

Bild av
Larminstallationer

Vi utför larminstallationer i din villa eller på ditt företag för ökat inbrottsskydd och säkerhet.

Bild av
Nödutrymningsbehör

Vi har nödbehör såsom plastkåpor till flera olika sorters vred och nödutrymmningsbeslag till olika typer av dörrar.

Bild av
MCöppningar

Om du tappt bort dina MC-nycklar, kan vi låsa upp låsta motorcyklar och MC-lås enkelt.

Bild av
Passersystem

Med våra patentskyddade och passersystem som ger maximal säkerhet och kontroll, erbjuder elektroniska lås av högsta kvalitet.

Handikappsanpassning för alla situationer
Vi handikappanpassar din fastighet! Hör av dig till oss så berättar vi mer.