Ett elektroniskt säkerhetssystem är ett viktigt komplement till inbrottsskydd för att öka en byggnads säkerhet. Dess uppgift är att snabbt upptäcka obehöriga intrång och påkalla rätt insats – tillexempel polis och väktare. Dessa system kan interagera med andra installerade system, som till exempel passersystem och brandlarm för ett integrerat skydd mot brott och andra händelser.

Vi tillhandahåller just sådana högteknologiska larmsystem för inbrott och olaga intrång som enkelt kan verka tillsammans med andra system i din fastighet och fungera som ett effektivt skydd mot inbrott. Vara sig du behöver ett dörrlarm, villalarm, butikslarm eller kontorslarm, kan våra larmtekniker utföra en fullständig larminstallation. Utöver det har vi även brandlarm och passersystem för att skydda din fastighet optimalt.

 

Ett aktivt skydd

För hundraprocentigt skydd kan vi installera larm med kameraövervakning. Detta innefattar kameror, inspelningsutrustning och monitor. Kameraövervakningssystem kan förhindra inbrott med deras närvaro, men också fånga de förövare på bild som mot förmodan vågar sig fram. Som med larmsystem, erbjuder vi kameraövervakning av hemmet, kontoret, butik eller andra utrymmen som lagligen kan kameraövervakas.

Larm och kamera - ett aktivt skydd