Fastighetsfilm

Solfilm, även kallad solskyddsfilm, fastighetsfilm eller säkerhetsfilm, kan monteras på fönster och skyddar effektivt mot bland annat sol, insyn och inbrott. De olika typerna av fastighetsfilm kan tillgodose olika typer av behov i olika kombinationer.
När det gäller inbrottsskydd, är oftast fönstren en fastighets svaga länk. Med säkerhetsfilm till fönster kan vi ge dig en förhöjd säkerhet, utan att ge avkall på ljusinsläpp och insyn genom glasen. Säkerhetsfilm förändrar inte ett fönsters utseende och är därför ett mer estetiskt val som fortfarande är precis lika säkert som ett fönstergaller.

 

Skydd mot insyn

Vill du ha insynsskydd kan du kombinera säkerhetsfilmen med insynsskyddade film och tona dina fönsterrutor. Med solfilm monterad på fönsterglasen reflekteras solstrålning på sommaren och värmen behålls inomhus på vintern. Energiförbrukning kan därför minskas markant.
Vi säljer och kan montera säkerhetsfilm och solfilm i hela din fastighet för insynsskydd, inbrottsskydd och energikonservering, men har också möjlighet att ge dig färdigskuren solskyddsfilm om du vill sköta installationen på egen hand.

Fastighetsfilm, ett effektivt skydd mot insyn och inbrott